Tuesday, December 22, 2009

LOT najlepszą linią w CEE

Branżowy magazyn Business Traveller (edycja amerykańska) uznał PLL LOT za najlepszą linię lotniczą Europy Środkowo-Wschodniej.

http://www.zw.com.pl/artykul/1,431229.html

No comments: