Thursday, October 1, 2009

Airport fees lowered in Warsaw

Polish Airports State Enterprise, operator of Warsaw Airport, has decreased some fees for airlines, such as noise ffe, introduced new method of fees calculation for landing, and released carriers from paying the nightly parking fees. Airlines can also get discunts in terms of lower fees for newly opened routes.

Below a statement in Polish

PPL obniża opłaty lotniskowe w Warszawie

Warszawa, 30 września 2009 r. – P.P. „Porty Lotnicze” wprowadza zmiany w opłatach lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Najważniejsze z nich, to obniżenie części opłat, wprowadzenie korzystniejszego dla linii lotniczych sposobu ich naliczania, zwolnienie przewoźników z opłaty postojowej w ciągu nocy, a także wprowadzenie zniżek dla nowych połączeń. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 1 października br.

Zmienia się sposób naliczania opłaty za lądowanie, a także zmniejsza się jedna z dwóch stawek opłaty za tę usługę. Niższa stawka 40 zł będzie naliczana za każdą tonę maksymalnej masy startowej samolotu, do czterdziestej tony włącznie, a nie jak dotychczas tylko do dwudziestej piątej tony. Za każda następną tonę obowiązuje stawka 45 zł, która nie ulega zmianie.

Tym samym przesunięty zostaje próg tonażowy samolotu, po przekroczeniu którego obowiązuje stawka 45 zł. Nowe rozwiązania oznaczają tańsze lądowania dla samolotów pasażerskich, korzystających z Lotniska Chopina, ponieważ ich maksymalna masa startowa w większości przypadków przekracza 25 ton.

Zmianie ulega sposób naliczania opłaty hałasowej. W ciągu dnia będą z niej zwolnione samoloty posiadające certyfikaty pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii hałasowej, a nie jak dotychczas tylko pierwszej. Oznacza to niższe koszty dla większej liczby samolotów, korzystających z warszawskiego lotniska, a tym samym oszczędności dla linii lotniczych. Najwyższa opłata hałasowa obowiązywać będzie w godz. 00.00-4.59.

Zniesiona zostaje opłata za postój samolotu na lotnisku w godz. 22.00-5.59. W ciągu dnia opłata nie będzie naliczana za pierwsze trzy godziny postoju samolotu, liczone od momentu lądowania do momentu startu.

„Zniesienie dziennej opłaty hałasowej dla większej liczby samolotów oraz wyższa opłata hałasowa w najpóźniejszych godzinach nocnych mają zachęcić przewoźników do latania w ciągu dnia
i ograniczenia hałasu w porze nocnej. Zniesienie opłaty postojowej w godzinach nocnych jest zachętą dla linii lotniczych do pozostawiania na noc w Warszawie większej liczby samolotów. Z portów bazowych samoloty oferują bowiem więcej połączeń” – powiedział Jakub Mielniczuk, rzecznik prasowy P.P. „Porty Lotnicze”.

Wprowadzona zostaje znika dla nowych tras pozaeuropejskich. Przewoźnik, który uruchomi taką trasę, przez pierwsze dwa lata wykonywania na niej lotów będzie korzystał z 99-procentowej zniżki od opłaty za lądowanie. W kolejnych trzech latach zniżka będzie wynosić odpowiednio 80, 60, 30 procent.

Utrzymana zostaje zniżka od opłaty za lądowanie dla nowych tras europejskich. W pierwszym roku wykonywania lotów na nowej trasie zniżka wynosi 75 procent. W drugim, trzecim i czwartym roku 50 procent. Nowy cennik przewiduje rozszerzenie jej również na piąty rok, w którym wyniesie ona
30 procent.

„Daleko idącymi zniżkami chcemy zachęcić przewoźników do uruchamiania nowych połączeń z naszego lotniska. Od 1 października linia lotnicza, która uruchomi nowe połączenie pozaeuropejskie będzie przez dwa lata płacić za lądowanie w Warszawie symboliczną opłatę. To bardzo atrakcyjne warunki, które mamy nadzieję przyniosą efekt w postaci rozszerzenia siatki połączeń Lotniska Chopina” – dodał Jakub Mielniczuk.

Opłata za lądowanie samolotu o maksymalnej masie startowej nieprzekraczającej 5 ton (samoloty kilkuosobowe) wyniesienie 200 za lądowanie.

Inne zmiany, to m.in. wprowadzenie 15-procentowej zniżki od opłaty pasażerskiej w ruchu krajowym oraz 50-procentowej zniżki od opłaty za lądowanie dla tras o małym ruchu.

Obowiązywanie nowych opłat będzie w pierwszym roku kosztowało PPL ok. 20 mln zł.

„Zmniejszone z powodu niższych opłat wpływy traktujemy jako inwestycję w rozwój ruchu lotniczego w Warszawie. Obniżka opłat jest również wyjściem naprzeciw przewoźnikom w trudnym dla branży okresie” – powiedział Mielniczuk.

Nowe opłaty zostały zatwierdzone przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

No comments: